ჩვენი პარტნიორები

ასოციაცია „საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი“ მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან, ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში მოქმედ საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან და საზოგადოებრივ ინსტიტუტებთან.

შეგიძლიათ, გაეცნოთ ჩვენ პარტნიორებს აღნიშნული ბმულების საშუალებით: