ძირითადი აღმზრდელი პირები: SOS დედა და SOS მამა

ადგილმდებარეობა : თბილისი

ბოლო ვადა : 27.12.2017


"SOS ბავშვთა სოფელი" აცხადებს ვაკანსიას ალტერნატიული ზრუნვის მიმართულების ლიდერის პოზიციაზე.

სამუშაო ადგილი: ქუთაისი, "SOS ბავშვთა სოფლის" პროგრამა.
სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი. 

საქმიანობის ძირითადი მიზანი: 

ალტერნატიული ზრუნვის ლიდერის სამუშაოს ძირითადი მიზანია, უზრუნველყოს ბავშვებთან მომუშავე თანამშრომლებისა და მზრუნველი პირების მაქსიმალური მხარდაჭერა, რათა შესაძლებელი გახდეს მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები ბავშვებისა და ახალგაზრდებზე ზრუნვის პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდებისათვის ხარისხიანი მომსახურებების მიწოდება, მათი ფსიქო-ემოციური მდგომარეობის მაქსიმალურად გაუმჯობესება და გარდა ამისა, სოციალური და საგანმანათლებლო უნარების განვითარება. ალტერნატიული ზრუნვის ლიდერი პასუხისმგებელია უზრუნველყოფილ იქნას ბავშვების/ახალგაზრდების ჯანსაღი ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ემოციური და ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ინდივიდუალური საჭიროებების გამოკვეთა და დაკმაყოფილება.

ძირითადი ფუნქციები და მოვალებები:

** ალტერნატიული ზრუნვის მიმართულების ზოგადი კოორდინაცია, მართვა და მონიტორინგი;
** ალტერნატიული ზრუნვის ფარგლებში დასაქმებული თანამშრომლების მუშაობის მონიტორინგი და მხარდაჭერა; 
** ალტერნატიული ზრუნვის მიმართულებით წლიური სამოქმედო გეგმის შედგენა და განხორციელება;
** ალტერნატიული ზრუნვის მიმართულებით ახალი პროგრამების განვითარებაში მონაწილეობის მიღება;
** ალტერნატიული ზრუნვის ფარგლებში, შესაბამისი წლიური ბიუჯეტის შედგენა, თანხების მიზნობრივი და ეფექტური ხარჯვის მონიტორინგი;
** მომსახურების ფარგლებში, ეროვნული და საერთაშორისო ხარისხის აუდიტის შედეგად გაკეთებული რეკომენდაციების შესრულება/მონიტორინგი;
** მომსახურების ფარგლებში, შემთხვევის მართვის პროცედურისა და ინსტრუმენტების დანერგვა;
** თითოეული აღსაზრდელის შემთხვევის მართვის პროცესში მონაწილეობის მიღება;
** მონაცემთა ბაზაში საჭირო ინფორმაციის შეყვანა და შესაბამისი თანამშრომლების მონაცემთა ბაზაში მუშაობის მონიტორინგი;
** ბიოლოგიურ მშობლებთან/ოჯახებთან კონტაქტების გაძლიერება, ბავშვების საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით;
** მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში და ახალგაზრდებზე ზრუნვის პროგრამებზე მყოფი ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემთხვევების ყოველთვიური ზედამხედველობა; 
** ალტერნატიული ზრუნვის მიზნებიდან გამომდინარე, ადგილობრივ სახელმწიფო სტრუქტურებთან, გარე ორგანიზაციებთან და/ან კერძო პირებთან თანამშრომლობის, ძლიერი კავშირების დამყარებისა და პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება.

სავალდებულო მოთხოვნები:

** უმაღლესი განათლება სოციალურ მეცნიერებათა დარგში (სოციალური სამუშაო)
** ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობის მინიმუმ ორწლიანი სამუშაო გამოცდილება
** სოციალურ/ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში, მენეჯმენტის კუთხით მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება
** პროგრამის მართვის, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიის ცოდნა და  გამოცდილება 
** ფინანსური რესურსების ადმინისტრირების გამოცდილება
** კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა
** სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა 
** გუნდის მართვისა და ხელმძღვანელობის უნარი
** წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციისა და ურთიერთობის დამყარების უნარი
** ინფორმაციის ლოგიკურად და გასაგებად გადაცემის/წარდგენის შესაძლებლობა
** დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი
** გუნდური მუშაობა
** პროცესების მონიტორინგისა და ხარისხის მართვის უნარი
** წვრთნისა და მენტორობის უნარი
** სტრესულ და კრიტიკულ სიტუაციებში თავის გართმევის უნარი
** "SOS ბავშვთა სოფლის" ხედვისა და მიზნების გაზიარება.

ჩვენ გთავაზობთ:

** საინტერესო და საპასუხისმგებლო სამუშაოს;
** პროფესიონალ გუნდთან მუშაობას;
** კეთილგანწყობილ გარემოს;
** პროფესიული და პიროვნული განვითარების შესაძლებლობას.

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი სამოტივაციო წერილი და CV (რომელიც შეიცავს სამი რეკომენდატორი პირის საკონტაქტო ინფორმაციას) ელ-ფოსტაზე: hr@sos-kd.ge 2018 წლის 10 იანვრის ჩათვლით. გთხოვთ, სათაურში მიუთითოთ სასურველი თანამდებობა.

ასოციაცია "საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" სოციალურ განვითარებაზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციაა. 1989 წლიდან იგი აქტიურად მონაწილეობს ბავშვთა უფლებებსა და საჭიროებებზე მიმართული პროგრამებისა თუ მომსახურებების შემუშავებაში. ასოციაცია "საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი" მოქმედებს "SOS Children`s Villages International"-ის დებულების შესაბამისად, ვინაიდან ეს უკანასკნელი წარმოადგენს მის ქოლგა ორგანიზაციას, რომელსაც მსოფლიოს 132 ქვეყანაში ჰყავს ადგილობრივი წარმომადგენლობა ასოციაციების სახით. ორგანიზაციის მიზანია მიტოვების რისკის წინაშე მყოფ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა უფლებების დაცვა; აგრეთვე, თემზე დაფუძნებული ალტერნატიული მომსახურებების მიწოდების გზით, სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება, მათი სრულფასოვან პიროვნებებად ფორმირების ხელშეწყობისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით.